របៀបដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅបែលហ្ស៊ិក

តើត្រូវដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅប៊ែលហ្សិកយ៉ាងដូចម្តេច?

តើអ្នកមានគម្រោងដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសបែលហ្សិកទេ? អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសបែលហ្សិកបាន លុះត្រាតែអ្នកបំពេញតាមអនុសញ្ញាជនភៀសខ្លួន។ ដូចជាប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រឈមមុខនឹងការភ័យខ្លាចនៃការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក។ បែលហ្សិកហូរ

អាន​បន្ថែម