របៀបដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅបែលហ្ស៊ិក

តើត្រូវដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅប៊ែលហ្សិកយ៉ាងដូចម្តេច?

អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកបាន លុះត្រាតែអ្នកខ្លាចការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក។ បែលហ្ស៊ិក អនុវត្តអនុសញ្ញា UNHRC 1951 ទាក់ទងនឹងស្ថានភាពជនភៀសខ្លួន។ ម្យ៉ាងទៀត ជនបរទេសទាំងអស់ដែលចូលប្រទេសបែលហ្សិក មានសិទ្ធិស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោន។

អាន​បន្ថែម