ទិដ្ឋាការសម្រាប់ប្រទេសហូឡង់

ទិដ្ឋាការសម្រាប់ប្រទេសហូឡង់

អាស្រ័យលើចេតនានៃការធ្វើដំណើររបស់អ្នកទៅកាន់ប្រទេសហូឡង់មានប្រភេទទិដ្ឋាការផ្សេងៗគ្នាដែលត្រូវអនុវត្ត។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ទៅវិស្សមកាលការសិក្សាឬធ្វើការហើយរស់នៅក្នុងប្រទេសហូឡង់អ្នកនឹងត្រូវដាក់ពាក្យសុំ

អាន​បន្ថែម
មន្ទីរពេទ្យនៅប្រទេសហូឡង់

មន្ទីរពេទ្យនៅប្រទេសហូឡង់

ប្រទេសហូឡង់មានសេវាកម្មថែទាំសុខភាពល្អបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនរបស់ខ្លួន។ ទាំងការថែទាំសុខភាពឯកជននិងសាធារណៈមាននៅក្នុងប្រទេស។ សេវាថែទាំសុខភាពសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសអាចរកបានដោយសេរីឬក្នុងតម្លៃទាបសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន។ សាធារណៈ

អាន​បន្ថែម
របៀបទទួលបានការងារនៅប្រទេសហូឡង់

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានការងារនៅប្រទេសហូឡង់? ការណែនាំរហ័សសម្រាប់ជនបរទេស និងអ្នករស់នៅហូឡង់

នៅប្រទេសហូឡង់មានការរំពឹងទុកការងារជាច្រើនសម្រាប់ជនបរទេស។ ក្រុមហ៊ុនអាយអិនជីគ្រុបក្រុមហ៊ុន Royal Dutch Shell Group ក្រុមហ៊ុន Unilever ក្រុមហ៊ុន Philips និងក្រុមហ៊ុន Heineken គ្រាន់តែជាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនក្នុងចំណោមសាជីវកម្មទូទាំងពិភពលោកនិងពហុភាគីដែលហៅហូឡង់ថាជាផ្ទះ។ មានការជ្រើសរើសជាច្រើន

អាន​បន្ថែម