របៀបសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនៅប្រទេសក្រិក

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីសិក្សានៅប្រទេសក្រិក?

ដើម្បីសិក្សានៅប្រទេសក្រិក អ្នកគ្រាន់តែត្រូវការវិញ្ញាបនបត្រអនុវិទ្យាល័យរបស់អ្នក។ អ្នកអាចជ្រើសរើសសាកលវិទ្យាល័យដែលអ្នកចង់បាន។ អ្នកអាចមានជម្រើសមានកំណត់។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមែនជាពលរដ្ឋរបស់ EU អ្នកប្រហែលជាត្រូវការទិដ្ឋាការសិស្ស។ អ្នកដាក់ពាក្យ

អាន​បន្ថែម
របៀបដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសក្រិក

របៀបដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសក្រិក?

ជនបរទេសនិងជនគ្មានប្រទេសអាចដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសក្រិកដោយបញ្ជាក់ទៅអាជ្ញាធរថាពួកគេស្វែងរកការការពារអន្តរជាតិ។ បន្ទាប់ពីដាក់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនដំបូងទទួលបានពាក្យសុំដាក់ពាក្យសុំ។ បន្ទាប់មកថតចម្លងលិខិតឆ្លងដែនរបស់គាត់ជា

អាន​បន្ថែម
របៀបរកការងារធ្វើនៅប្រទេសក្រិក

តើត្រូវរកការងារធ្វើនៅប្រទេសក្រិកយ៉ាងដូចម្តេច?

ប្រសិនបើអ្នកជាពលរដ្ឋអាមេរិក កាណាដា ឬមិនមែនជាពលរដ្ឋសហភាពអឺរ៉ុប ហើយគ្រោងនឹងធ្វើចំណាកស្រុកទៅប្រទេសក្រិច អ្នកត្រូវតែដឹងថាលិខិតអនុញ្ញាតការងារនៅប្រទេសក្រិចគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការរស់នៅ និងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសក្រិក។ ដូច្នេះមុនពេលស្វែងរកការងារនៅក្នុង

អាន​បន្ថែម

ប្រទេសក្រិកភ្ជាប់បណ្តាញព័ត៌មានក្នុងស្រុករដ្ឋធានីថេស្សាគីវី

គេហទំព័រ ឬឯកសារអំពីទីក្រុងអាថែន។ អ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅទីក្រុងអាថែន https://etramping.com/absolute-best-things-athens/ ACCMR (មជ្ឈមណ្ឌលសម្របសម្រួលទីក្រុងអាថែនសម្រាប់ជនភៀសខ្លួន និងជនភៀសខ្លួន) គំនិតផ្តួចផ្តើមនេះមានគោលបំណងក្នុងការសម្របសម្រួលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរវាងអាជ្ញាធរក្រុង និងភាគីពាក់ព័ន្ធដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទីក្រុង ដូចជា ជាជាតិ និង

អាន​បន្ថែម
របៀបទទួលបានទិដ្ឋាការនៅប្រទេសក្រិក

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានទិដ្ឋាការសម្រាប់ប្រទេសក្រិក?

អាស្រ័យលើការធ្វើដំណើររបស់អ្នកទៅកាន់ប្រទេសក្រិកប្រភេទទិដ្ឋាការជាច្រើននឹងត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងឱកាសនោះ។ ក្នុងករណីដែលអ្នកចង់ធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាឬធ្វើការហើយរស់នៅទីនោះអ្នកនឹងត្រូវដាក់ពាក្យសុំប្រទេសក្រិកផ្សេង។

អាន​បន្ថែម
គេហទំព័រអន្តោប្រវេសន៍ក្រិក

គេហទំព័រអន្តោប្រវេសន៍ក្រិក តំណភ្ជាប់មានប្រយោជន៍ ក្រុមជជែក

ឯកសារនេះមានអំពីព័ត៍មានរបស់ប្រទេសក្រិច Ie តំណភ្ជាប់ ឬឯកសារពេញលេញអំពីជនចំណាកស្រុក និងជនភៀសខ្លួន។ វាគ្របដណ្តប់ប្រទេសទាំងអស់លើទិដ្ឋភាពជាច្រើនដូចជា សិទ្ធិជ្រកកោន លំនៅដ្ឋាន ការអប់រំ ការថែទាំសុខភាព និងផ្សេងៗទៀត។ គេហទំព័រអន្តោប្រវេសន៍ក្រិក តំណភ្ជាប់មានប្រយោជន៍ ក្រុមជជែក ក្រុមព័ត៌មានចល័ត

អាន​បន្ថែម