របៀបទទួលបានការងារនៅស៊ីរី

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានការងារនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរី? ការណែនាំរហ័សសម្រាប់អ្នករាល់គ្នា ជនបរទេស និងស៊ីរី

អ្នក​រាល់​គ្នា​ដែល​ចង់​បាន​ការងារ​នៅ​ស៊ីរី​ត្រូវ​ការ​ដំបូង​ដើម្បី​ស្វែង​រក​ការងារ​ធ្វើ​នៅ​ស៊ីរី។ ការចាប់ផ្តើមដ៏ល្អអាចជាការងារអារ៉ាប់ និង Facebook ឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្សេងទៀត។ អ្នកអាចស្វែងរកភ្នាក់ងារជ្រើសរើសបុគ្គលិក ឬភ្នាក់ងារការងារនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរី។

អាន​បន្ថែម
ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរី

ធនាគារនៅស៊ីរី

ធនាគារកណ្តាលនៃប្រទេសស៊ីរីទទួលបន្ទុកផ្នែកធនាគារនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីក៏ដូចជារាល់សកម្មភាពប្តូរប្រាក់និងពាណិជ្ជកម្មបរទេស។ នៅឆ្នាំ ១៩៦៦ ធនាគារពាណិជ្ជរបស់ប្រទេសស៊ីរីត្រូវបានធ្វើជាតូបនីយកម្ម។ ធនាគារកណ្តាលផ្តល់អាទិភាពដល់ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់វិស័យសាធារណៈ

អាន​បន្ថែម

ចង់ដឹងពីតម្រូវការទិដ្ឋាការនៅស៊ីរីទេ? ពិនិត្យនៅទីនេះ!

ទិដ្ឋាការទៅប្រទេសស៊ីរីពិបាកទទួលណាស់។ មានមនុស្សជាច្រើនដែលដាក់ពាក្យស្នើសុំហើយត្រូវបានបដិសេធឬរង់ចាំការយល់ព្រម។ ចាប់តាំងពីវិបត្តិមានស្ថេរភាពនិងបញ្ចប់ការបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់ Daesh ប្រទេសស៊ីរីបានបើកជាថ្មីម្តងទៀតសម្រាប់អាជីវកម្មនិងត្រៀមខ្លួនទទួលយកភ្ញៀវទេសចរ។ ខាងក្រោម

អាន​បន្ថែម