ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីការធ្វើដំណើរនិងការរស់នៅក្រៅប្រទេស
m.me/asylumlinks
or
ការតស៊ូមតិ @alinks.org 

ប្រសិនបើអ្នកចង់សរសេរជាមួយយើងសូមផ្ញើអ៊ីមែលទៅ
info@alinks.org

ប្រសិនបើអ្នកចង់ស្ម័គ្រចិត្តជាមួយពួកយើងសូមផ្ញើអ៊ីមែលទៅ
ការជ្រើសរើស @alinks.org

សម្រាប់ការរៃអង្គាសប្រាក់ហើយប្រសិនបើអ្នកចង់បរិច្ចាគ (សូមអរគុណ) សូមផ្ញើអ៊ីមែល
រៃអង្គាសប្រាក់ @alinks.org

ប្រសិនបើអ្នកចង់និយាយជាមួយអ្នកទទួលខុសត្រូវរបស់យើងឬអំពីគណនេយ្យឬរដ្ឋបាលសូមប្រើ
info@alinks.org

ប្រសិនបើអ្នកជាអង្គការផ្សេងទៀតប្រាក់ចំណេញអាជីវកម្មឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយចង់ធ្វើការជាមួយក្រុមរបស់យើងសូមប្រើ
ការតស៊ូមតិ @alinks.org


alinks ត្រូវបានបង្កើតនិងគាំទ្រដោយ Asylum Links ។
គេហទំព័រសុំសិទ្ធិជ្រកកោនគឺជាសាមគ្គីភាពមួយដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនិងវែលជាអង្គការបរិច្ចាគសប្បុរសធម៌មួយ លេខសប្បុរសធម៌ ១១៨១២៣៤.